Home

Nieuws

Shock Outdoor

Shock Outdoor – Laatste info!

Geen reacties Laatste info

Hoe oud moet ik zijn?
Om Shock te bezoeken moet je 16 jaar of ouder zijn. Denk er ook om dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt, want het beveiligingspersoneel kan hierom vragen. Wanneer je deze niet kan tonen loop je namelijk het risico dat je geen toegang krijgt tot Shock.

Hoe kom ik op Shock?
We adviseren om met het openbaar vervoer of fiets te komen. Daarnaast is het ook mogelijk Shock te bezoeken met de auto of lopend.

Kan ik mijn auto parkeren?
De parkeergarage onder de Ossenmarkt is op 29 en 30 april helaas gesloten. Vlakbij zit echter nog een parkeergarage aan het Boterdiep welke wel open is. Deze is 24/7 uit te rijden.

Kan ik mijn fiets ook kwijt?
Ja dat kan! Je kan je fiets stallen bij het parkje aan de overkant van de straat. Volg hierbij de aanwijzingen op van de verkeersbegeleiders.

Mag ik mijn fotocamera ook meenemen?
Afgezien van semi-professionele opname apparatuur is het toegestaan je fototoestel / videocamera mee te nemen.
Organisaties die opnames willen maken dienen hiervoor toestemming van Criterium Productions te hebben. Voor een aanvraag stuur een mail naar info (at) criteriumproductions.nl.

Kan ik mijn spullen ook opbergen?
Nee, er zijn geen kluisjes of garderobes aanwezig.

Kom ik gegarandeerd het terrein weer op als ik deze verlaat?
De Ossenmarkt heeft een beperkte capaciteit dus vol = vol! Ivm de veiligheid zijn we genoodzaakt dit te reguleren.
Er zullen geen stempels of bandjes oid uitgedeeld worden.
Mensen die een ticket hebben gekocht in de voorverkoop kunnen deze 1 keer gebruiken voor gegarandeerde toegang. Na het scannen is deze dus niet meer geldig.

Kan ik ook eten op Shock?
Er zal een stand aanwezig zijn voor de nodige (warme) versnaperingen.

Kan ik ook munten pinnen?
Ja dat kan! We hebben mobiele pin apparaten bij de muntverkoop.
Helaas kunnen we niet garanderen dat deze de heletijd zullen werken! De apparaten werken namelijk via het mobiele telefoonnetwerk en met Koninginnedag is het netwerk vaak overbelast.
Zorg er dus voor dat je voldoende contact geld bij je heb!

Mag ik een paraplu meenemen?
Alhoewel we natuurlijk hopen dat deze niet nodig zal zijn is dit wel toegestaan!
Ook zijn er poncho’s verkrijgbaar bij de bar.

Ik ben iets verloren, wat nu?
Criterium Productions kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vermissing, schade of diefstal van eigendommen.
Wanneer er voorwerpen worden gevonden dan tracht Criterium Productions deze weer in het bezit te stellen van de rechtmatige eigenaar. Het is uiteraard niet altijd mogelijk deze te herleiden dus stuur bij vermissing een mail naar info (at) criteriumproductions.nl. Geef hier duidelijk in aan wat je bent verloren en waar mogelijk bepaalde unieke kenmerken. Criterium Productions neemt dan vervolgens contact met je op.
Gevonden voorwerpen worden 4 weken nadat Shock plaats heeft gevonden bewaard.

HUISREGELS

Iedereen die Shock bezoekt gaat akkoord met onze huisregels zoals hieronder vermeld.

Instructies personeel
Volg ten alle tijde instructies van de medewerkers en hulpverlenende instanties op.

Consumptie
Het is verboden eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

Eigendommen Shock / Gemeente Groningen
Het is verboden eigendommen van bovengenoemde partijen mee te nemen buiten de locatie! Indien dit wordt geconstateerd dan beschouwen wij dit als diefstal en zullen hiervoor gepaste maatregelen treffen. Bij beschadiging van onze eigendommen en/of eigendommen van derden in de directe omgeving van Shock / Ossenmarkt bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Handel in goederen
Het is verboden in goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming van Criterium Productions.

Visitatie
Op Shock wordt zoals gebruikelijk en conform de voorschriften van de gemeente Groningen een zero tolerance beleid gevoerd. Bij de entree van Shock en in locatie kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle (door toezichthouders). Deze controle is ingesteld in verband met de algemene veiligheid om iedereen te beschermen. Indien men hier geen medewerking aan verleend, wordt de toegang tot de locatie ontzegd.

Identificatie plicht
U bent ten allen tijde verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatie plicht (legitimatie in de vorm van een geldige identiteitskaart, paspoort of een rijbewijs). Voor naleving van het beleid zal er om een geldige legitimatie worden gevraagd. De minimum toegangsleeftijd is vastgesteld op 16 jaar.

Kleding
Bezoekers worden gecontroleerd op het dragen van politieke, sportieve en/of nationalistische uitingen in kleding en accessoires waarvan kwetsende of gevoelens het gevolg kunnen zijn. Hiermee worden onder andere bedoeld: speldjes, kettinkjes, stropdassen, bretels met Keltische tekens en kisten met witte veters. Gezien het feit dat niet alle zaken hier beschreven staan, houdt de organisatie zich het recht voor om iedere bezoeker individueel te controleren. Tevens houdt de organisatie zich het recht voor om de toegang te ontzeggen wanneer zij van mening is dat er niet aan bovenstaande kledingvoorschriften is voldaan.

Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Toezichthouders kunnen u controleren op het bezit van wapens. Bij overtreding wordt u overgedragen aan politie.

Verdovende middelen
Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende of geestverruimende middelen is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt u overgedragen aan politie. Wij willen benadrukken dat softdrugs tevens niet toegestaan zijn.

Medicijngebruik
Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen op Shock met als voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens moet aangetoond kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden. Mocht het gebruik door de organisatie in twijfel worden getrokken dan zijn zij bevoegd de medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Drugs- en/of alcoholbeleid
Als drugs- en/of alcoholmisbruik geconstateerd wordt, dan is de toezichthouder bevoegd deze af te nemen en bij grove schending de toegang tot de locatie te ontzeggen. Daarnaast volgt bij herhaling verwijdering uit de locatie.
Alle regels zijn opgesteld om de veiligheid van de bezoeker te waarborgen!

Camera’s
Afgezien van semi-professionele opname apparatuur is het toegestaan je fototoestel / videocamera mee te nemen.

Ongewenste gedrag
Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Wanneer de organisatie ongewenst gedrag constateert, heeft zij te allen tijde het recht u de toegang te ontzeggen en u de locatie te verwijderen.

Parkeren / rijwielstalling
U dient uw motorvoertuig/rijwiel/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren onder begeleiding van de aanwezige verkeersregelaars. Indien u zich hier niet aan houdt loopt u het risico dat uw voertuig/fiets wordt verwijderd.

Promotie
Het is verboden om op of in de nabijheid van de Ossenmarkt promotiemateriaal te verspreiden zonder toestemming van Criterium Productions.

Opnames
Tijdens Shock wordt gefilmd en gefotografeerd. Wanneer u Shock betreedt gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt en deze verspreidt via alle mogelijke mediavormen.

Tickets
Koop tickets via de officiele verkoopkanalen. Personen die zich schuldig maken aan verkoop van vervalsde tickets voor Shock lopen het risico voor een juridische vervolging en een boete vanaf €2.000,-.

Aansprakelijkheid
Criterium Productions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal en eventueel (lichamelijk) letsel . Tevens willen wij benadrukken dat er professionele geluidsapparatuur aanwezig is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige geleden gehoorbeschadiging.
In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren. Als compensatie van de gemaakte kosten door de bezoeker zoals munten en tickets, zal restitutie van de gemaakte kosten ten allen tijde uitgesloten zijn.
Wanneer door onvoorziene omstandigheden Shock geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van de locatie, kan Criterium Productions hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

Kortom, gedraag je conform de huisregels en geniet van het feest!

Shock Outdoor

Tags: , , ,